Seuraavaksi näytän kuinka tehdä oman vieraskirjan käyttäen hyväksi php:ta ja mysql. Teemme 6 eri php sivua, joissa luemme mysql tietokantaa, sekä haiemme talletamme sinne myös tietoa.

Tähän tarvitaan 6 eri php tiedostoa.

Ensimmäiseksi luodaan settings niminen kansio, johon tulee settings.php niminen tiedosto. Eli tarkoituksena on kerätä kaikki sivujen asetukset tähän kyseiseen kansioon.
Tällä palikalla otetaan yhteyttä tietokantaan, jotta voimme myöhäisemmässä vaiheessa antaa sql kyselyitä sinne. (Korjaa tummenetut alueet omilla tiedoilla)

settings.php

<?php<br />
$dbuser="tunnus";<br />
$dbpass="salasana";<br />
$dbname="tietokanta";<br />
//$dbserver="localhost"<br />
if (!($connect = mysql_connect("localhost", $dbuser, $dbpass)))<br />
{<br />
print "Tietokantaan ei saatu yhteyt";<br />
exit;<br />
}<br />
if (!mysql_select_db($dbname))<br />
{<br />
print "Tietokannan valita ei onnistunut!";<br />
exit;<br />
}<br />
?><br />

Toiseksi teemme etusivu.php, joka näyttää seuraavalta:

etusivu.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"></p>
<p><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi"><br />
<head></p>
<p><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /></p>
<p><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" /></p>
<p><title>Nikon Vieraskirja</title></p>
<p><meta http-equiv="content-language" content="fi" /><br />
<meta name="robots" content="index, follow" /></p>
<p><!-- Niko Kiuru, TN1PE --></p>
<p></head><br />
<body></p>
<p><p>Vieraskirja:</p><br />
<?php echo '<a href="editnames.php">Editoi</a>'; ?><br />
<table><br />
<form action="lisaavieras.php" method="post"><br />
<tr><br />
<td>Nimi:</td><br />
<td><input type="text" name="name"></td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td>Sukunimi:</td><br />
<td><input type="text" name="lastname"></td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td></td><br />
<td><input type="submit" name="send" value="Lähetä"></td><br />
</tr><br />
</form><br />
</table></p>
<p><?php include("settings/settings.php"); ?><br />
<?php<br />
$vlista = mysql_query("SELECT * FROM vieraskirja") or die('Tapahtui Virhe' . mysql_error());</p>
<p>echo "<table border='1'><br />
<tr><br />
<th>ID</th><br />
<th>Etunimi</th><br />
<th>Sukunimi</th><br />
</tr>";</p>
<p>while($row = mysql_fetch_array($vlista))<br />
{<br />
echo "<tr>";<br />
echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";<br />
echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";<br />
echo "<td>" . $row['lastname'] . "</td>";<br />
echo "</tr>";<br />
}<br />
echo "</table>";</p>
<p>?></p>
<p><?php mysql_close($connect); ?></p>
<p><p><br />
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"> <img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml11" alt="Valid XHTML 1.1" height="31" width="88" /></a><br />
</p></p>
<p></body><br />
</html><br />

Kolmantena teemme lisaavieras.php tiedoston:

lisaavieras.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"></p>
<p><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi"><br />
<head></p>
<p><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /></p>
<p><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" /></p>
<p><title>Nikon Vieraskirja</title></p>
<p><meta http-equiv="content-language" content="fi" /><br />
<meta name="robots" content="index, follow" /></p>
<p><!-- Niko Kiuru, TN1PE --></p>
<p></head><br />
<body><br />
<?php include("settings/settings.php"); ?></p>
<p><?php<br />
$name = $_POST["name"];<br />
$lastname = $_POST["lastname"];</p>
<p>if($name ==""){<br />
echo "Kirjoita Etunimesi!";<br />
}<br />
if($lastname ==""){<br />
echo "Kirjoita Sukunimesi!";<br />
}<br />
else {<br />
$sql = "INSERT INTO vieraskirja (name, lastname) VALUES ('$name','$lastname')";</p>
<p>if (!mysql_query($sql,$connect))<br />
{<br />
die('Tapahtui Virhe: ' . mysql_error());<br />
}<br />
echo "Nimi" . " " . $name . " " . $lastname . " " . "on lisatty listaan! <br /><br />";<br />
echo '<a href="etusivu.php">Takaisin Etusivulle</a>';<br />
}</p>
<p>?></p>
<p><?php mysql_close($connect); ?></p>
<p><p><br />
<!--   <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"> <img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml11" alt="Valid XHTML 1.1" height="31" width="88" /></a>--><br />
</p></p>
<p></body><br />
</html><br />

Ja jotta hallinointi sujuisi paremmin, eikä tarvitse räpellellä suoraan tietokannasta, niin tehdään pienimuotoinen hallinointi sivu:

editnames.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"></p>
<p><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi"><br />
<head></p>
<p><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /></p>
<p><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" /></p>
<p><title>Nikon Vieraskirja</title></p>
<p><meta http-equiv="content-language" content="fi" /><br />
<meta name="robots" content="index, follow" /></p>
<p><!-- Niko Kiuru, TN1PE --></p>
<p></head><br />
<body></p>
<p><p>Vieraskirja:</p><br />
<?php echo '<a href="etusivu.php">Etusivulle</a>'; ?><br />
<table><br />
<form action="editnames2.php" method="post"><br />
<tr><br />
<td>Anna poistettavan ID numero:</td><br />
<td><input type="text" name="id"></td><br />
</tr><br />
<td></td><br />
<td><input type="submit" name="send" value="Poista"</td><br />
</tr><br />
</form><br />
</table></p>
<p><?php include("settings/settings.php"); ?><br />
<?php<br />
$vlista = mysql_query("SELECT * FROM vieraskirja") or die('Tapahtui Virhe' . mysql_error());</p>
<p>echo "<table border='1'><br />
<tr><br />
<th>ID</th><br />
<th>Etunimi</th><br />
<th>Sukunimi</th><br />
</tr>";</p>
<p>while($row = mysql_fetch_array($vlista))<br />
{<br />
echo "<tr>";<br />
echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";<br />
echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";<br />
echo "<td>" . $row['lastname'] . "</td>";<br />
echo "</tr>";<br />
}<br />
echo "</table>";</p>
<p>?></p>
<p><?php mysql_close($connect); ?></p>
<p><p><br />
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"> <img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml11" alt="Valid XHTML 1.1" height="31" width="88" /></a><br />
</p></p>
<p></body><br />
</html><br />

Sekä:

editnames2.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"></p>
<p><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi"><br />
<head></p>
<p><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /></p>
<p><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" /></p>
<p><title>Nikon Vieraskirja</title></p>
<p><meta http-equiv="content-language" content="fi" /><br />
<meta name="robots" content="index, follow" /></p>
<p><!-- Niko Kiuru, TN1PE --></p>
<p></head><br />
<body><br />
<?php include("settings/settings.php");</p>
<p>$id = $_POST["id"];<br />
if(is_numeric($id) == false){ die("Eipäs haxata."); }</p>
<p>$query = mysql_query("SELECT * FROM vieraskirja WHERE id='".$_POST["id"]."'") or die('Tapahtui virhe: ' . mysql_error());<br />
while($row = mysql_fetch_array($query)){</p>
<p>echo "Poistit onnistuneesti" . " " . $row["name"] . " " . $row["lastname"];<br />
echo '<br /><a href="editnames.php">Takaisin Editointi sivulle</a>';</p>
<p>mysql_query("DELETE FROM vieraskirja WHERE id='".$row["id"]."' LIMIT 1");</p>
<p>}</p>
<p>mysql_close($connect);<br />
?><br />
</body><br />
</html><br />

Tällätavoin ollaan saatu aikaseksi yksinkertainen vieraskirja. Huomioithan että tässä ohjeessa ei ole salattua hallinnointi sivua, joten kukatahansa voi päästä poistelemaan nimiä! Muistathan suojata sen ennen käyttöä.

Pari ongelmaa myös on havaittavissa, eli nimeen/sukunimeen pystyy syöttämään numeroita.