MySQL transaktioita tehdessäni vastaan tuli ongelma, jossa transaktiot eivät toimineet. MySQL:ssä oletus moottorina on MyISAM. MyISAM:lla on omat hyvät puolensa, jonka takia se on valittu oletus moottoriksi, mutta huonona puolena on, että se ei tue transaktioita. Jos haluat käyttää transaktioita on taulussa vaihdettava moottori InnoDB:seen. MyISAM:n ja InnoDB:n hyvistä ja huonoista puolista löytyy paljon artikkeleita googlettamalla esim. "MySQL MyISAM vs InnoDB". Transaktiot ovat kuitenkin sen verran hyödyllisiä, että niiden takia on järkevämpää käyttää InnoDB:tä.