Saimme Linux palvelimena kurssin ensimmäiseksi tehtäväksi ratkaista jonkin aikaisemman peruskurssin kokeen.
Huom! Koska Linuxin perusteet ovat itselleni tutut, olen kirjoittanut ajan säästämiseksi tämän artikkelin ulkomuistista.

Valitsin itse tämän: http://terokarvinen.com/2012/koe-tyoasemat-ja-tietoverkot-33-linux.

Tervetuloa Kiertoradan Kansa Oy:n tietohallintoon! Olet toistaiseksi koko IT-osastomme.
Asenna meille työasema, jolla voi surffailla wepissä, kirjoittaa dokumentteja ja tehdä taulukkolaskentaa. Kirjoitusohjelmista OpenOffice on meille tuttu, voitko asentaa myös sen?

Xubuntun asennus rutiinit ovat lähes identtiset ubuntun kanssa. Tästä minulla on valmiit ohjeet jo olemassa aikasemmassa artikkelissa:
http://nikokiuru.com/2011/08/ubuntu-11-04-asennus/

Meillä työskentelevät Mikko Mallikas, Maija Mehiläinen, Einari Vähäkäähkä, Ik E, Veijo Miettinen ja Håkan Persson. Tekisitkö meille käyttäjät ja jokaiselle esimerkkikotisivun. Voimme sitten muokata sivut SSH-yhteydellä mieleisiksemme. Tallenna käyttäjätunnukset ja salasanat kotihakemistoosi pelkkänä tekstinä tiedostoon users.txt.

Ensimmäisenä päivitetään apt kirjasto:

$ sudo apt-get update

Seuraavaksi lisätään uudet käyttäjät komennolla:

$ useradd käyttäjä

jonka jälkeen annetaan käyttäjälle vahva salasana, ja muutama muu käytättäjäkohtainen tieto.

Kokonaisuudessaan siis:

$ useradd mikko
$ useradd maija
$ useradd einari
$ useradd ik
$ useradd håkan

Kirjoitetaan käyttäjien tunnukset ja salasanat muistiin omaan kotihakemistoomme:

$ cd ~
$ nano users.txt

Ctrl + o -näppäinyhdistelmällä saadaan tallennettua toiminto, ja ctrl + x päästään poist perustilaan.

Seuraavaksi asennetaan apache2 http-palvelin, käyttäjien kotisivuja varten:

$ sudo apt-get install apache2
$ sudo a2enmode userdir
$ sudo service apache2 restart

Nyt käyttäjien kotihakemistoihin on ilmestynyt uusi kansio "public_html", jotka ovat auki ulkoverkkoon perjaatteella: "http://domain_tai_serverin_ip/~kayttaja"

Einari haluaa käyttää PHP:ta. Tee Einarille “Hei maailma”.

PHP-tuen apacheen saa asennettua seuraavasti:

$ sudo apt-get install php5
$ sudo apt-get install libapache2-mod-php5
$ sudo a2enmod php5
$ sudo service apahce2 restart

Jotta käyttäjät pystyvät ajamaan php:ta omasta kotihakemistosta, täytyy meidän hieman muokata apache2:n asetustiedostoa:

$ cd /etc/apache2/mods-enabled/
$ sudoedit php5.conf

Kommentoi seuraavat rivit antamalla # merkin rivin eteen:

#<IfModule mod_userdir.c>
# <Directory /home/*/public_html>
# php_admin_value engine Off
# </Directory>
#</IfModule>

Lopuksi restartataan apache2, jotta saadaan äskeinen muutos voimaan:

$ sudo service apache2 restart

Tehdään Einarin kotihakemistoon "Hei maailma" php-tiedosto.

Ensimmäiseksi asennetaan openssh-serveri, jotta voimme kirjautua käyttäjinä sisälle.

$ sudo apt-get install openssh-server

Jonka jälkeen kirjaudutaan sisälle einarina:

$ ssh einari@localhost

Ja seuraavaksi annetaan einarin salasana.

Sitten luodaan einarille kotihakemistoon public_html.

$ cd /home/einari/
$ mkdir public_html

Ja seuraavaksi luodaan Einarille "Hei maailma" testi php-skripti.

$ cd /home/einari/public_html
$ nano index.php

Kirjoita tiedostoon seuraava scripti:

<?php echo "Hello php!"; ?>

Ctrl + o tallensi tiedoston, ja ctrl + x sulki sen, kuten aikaisemminkin.

Ja lopuksi voimme poistua einarina kirjoittamalla exit komentoriville.

Maija haluaa ohjelmoida Pythonilla. Mikko haluaa ohjelmoida Javalla. Tee ja testaa “hei maailmat” kummankin kotihakemistoon.

Asennetaan python:

$ apt-get install python-dev

Tehdään "hei maailma" tiedosto Maijan kotihakemistoon.
Eli ensimmäiseksi kirjaudutaan sisään Maijana:

$ ssh maija@localhost

Ja luodaan maijalle "Hei maailma!" esimerkki koodi:

$ nano heimaailma.py

Kirjoitetaan tiedostoon heimaailma.py tiedostoon:

print 'Hei maailma!'

ja testiksi voimme vielä ajaa sen komennolla:

$ python heimaailma.py

Kuulin, että saatat päästä innovaattorikurssille Turkkiin. Valmistaudu siis ylläpitämään konettamme verkon yli. Suojaa kone tulimuurilla. Tee reiät tässä asentamiasi palveluita varten

Asennetaan palomuurisovellus ufw:

$ sudo apt-get install ufw

seuraavaksi kytketään palomuuri päälle, sekä laitetaan portit 22 ja 80 avoimiksi:

$ sudo ufw enable
$ sudo ufw allow 22
$ sudo ufw allow 80
$ sudo ufw default deny

tämän jälkeen serveri on käynnistettävä uudestaa, jotta asetukset astuvat voimaan.

$ sudo shutdown -r 0