Sijoittaminen koetaan hyvin miehiseksi alaksi. Miettiessäni miltä sijoittaja näyttää tulee ensimmäisenä mieleen puku päällä oleva keski-ikäinen mies. Kun ala koetaan hyvin miehiseksi niin naisilla on suurempi kynnys lähteä sijoittamaan kuin miesten, vaikka todellisuudessa sukupuolella ei ole mitään merkitystä sen kanssa millaista tuottoa rahalle voisi saada aikaan markkinoilla.

Erityisesti naiset tarvitsevat esikuvikseen sijoittavia naisia, jotta myöhemmin kun mietimme uudestaan miltä sijoittaja näyttää niin emme pystyisi sanomaan onko kyseessä mies tai nainen. Esimerkiksi, jos puhumme parturista niin en itse määrittele tälle ammatinharjoittajalle sukupuolta. Samoin on myös esimerkiksi palkanlaskijan, tilintarkastajan tai vaikka asiakaspalvelijan kohdalla.

Jotta emme ajattelisi sijoittajaa vain miehenä vaan sukupuolineutraalina henkilönä niin tämä vaatisi, että miesten ja naisten tulisivat olla yhtälailla sijoittajia. Tässä siis kysymys kuuluukin, miten saisimme lisää naisia sijoittajiksi?

miesten ja naisten kuukausittaiset keskiansiot
Lähde: http://tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/talous-ja-toimeentulo/index.html

Ikävä tosiasia on, että keskimäärin naisten taloudellinen asema on heikompi kuin miesten. Tätä selittää osin yläpuolelle olevasta diagrammista ilmenevä palkkaero ja se että nainen jää useimmiten kotiin hoitamaan lapsia. Naisten ja miesten välistä varallisuuseroa ei kuitenkaan kavenna se, että keskimäärin naiset sijoittavat vähemmän kuin miehet. Nainen jää auttamattomasti taloudellisesti jälkeen, jos hän jää kotiin hoitamaan lapsia ja samalla mies kasvattaa varallisuuttaan ja kerryttää eläkettä töissä. Tässä ei olisi ongelmaa, jos naisen ja miehen talous olisivat yhteiset, mutta useimmiten pariskunta vastaa itsenäisesti omasta taloudestaan.

S-Pankin teettämän tutkimuksen mukaan naiset karttaa myös riskinottoa miehiä enemmän, vaikka nimenomaan riskin ansiosta sijoittaja on oikeutettu saamaan tuottoa sijoitetulle pääomalle. Välttelemällä riskiä poissuljetaan samalla mahdollisuus saada tuottoa. Riski ja tuotto kulkeekin käsikädessä, mutta toki sijoittajan on huomioitava että otettu riski on oltava hallittua.

Haluttomuus ottaa riskiä sijoitusmarkkinoilla tai ylipäätäänsää ryhtyä sijoittajaksi johtuu mielestäni pitkälti naisten tiedottomuudesta ja osaamattomuudesta sijoittamista kohtaan. Tämä on sääli, koska tutkitusti naiset ovat sijoittajina jopa parempia kuin miehet, koska naiset ovat sijoittajina miehiä pitkäjänteisempiä ja konservatiivisempia. Meidän pitäisikin yhdessä tuoda esille oikeita esikuvia naisille ja lisätä tietoisuutta sijoittamisesta, jotta yhä useampi nainen lähtisi mukaan sijoittamaan. Uudet sijoittavat naiset lisäisivät pitkällä aikavälillä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, johon me kaikki pyrimme.

Vinkkinä naisille: Lähtekää seuraamaan sijoittamisella julkisuuteen nousseen bloggaajan Julian uraa sijoittajana lukemalla hänen blogiansa: http://www.lily.fi/blogit/juliaihminen.